Komunikat o błędzie

Warning: unlink(sites/all/modules/tm_follow/css/tm_follow.css): Permission denied w drupal_unlink() (linia 2284 z /var/www/edukreator.pl/public_html/includes/file.inc).

Edukacja dla wszystkich

Pod tytułem „Edukacja dla ludzi i planety. Budowanie zrównoważonej przyszłości dla wszystkich” (Education for People and Planet. Creating Sustainable Future for All) ukazał się najnowszy Raport na temat stanu edukacji na świecie (Global Education Monitoring Report). W dniu oficjalnej prezentacji Raportu – 6 września 2016 r. w 50 krajach zorganizowane zostały specjalne wydarzenia, podczas których zaprezentowano najważniejsze dane i wyniki badań na temat stanu edukacji na świecie. Tegoroczna edycja dokumentu stanowi kontynuację poprzednich Raportów programu Edukacji dla Wszystkich (EFA Global Monitoring Report – GMR), wydawanych corocznie od 2002 roku i rejestrujących stan realizacji celów programu Edukacja dla Wszystkich – w skali globalnej, w poszczególnych regionach i krajach.
Począwszy od tegorocznej edycji Raportu, będzie się on odnosił do stanu edukacji na świecie w kontekście Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, w szczególności zaś Celu 4: Zapewnienia edukacji włączającej na wysokim poziomie oraz umożliwienia wszystkim ludziom edukacji przez całe życie.
Raport 2016 przedstawia także decydującą rolę edukacji w realizacji pozostałych celów Agendy: wyeliminowania ubóstwa i głodu na świecie, poprawy stanu zdrowia i dostępu do zdrowej wody, osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet, budowania trwałej infrastruktury oraz bezpiecznych, zrównoważonych miast i osiedli ludzkich, a także zahamowania zmian klimatycznych i przeciwdziałania ich skutkom.
Druga część Raportu koncentruje się na wyzwaniach i problemach towarzyszących osiągnięciu Celu 4 Zrównoważonego Rozwoju. Zawiera ona także konkretne zalecenia na temat zmian kierunków polityki edukacyjnej w skali kraju, regionu i świata, służące lepszej realizacji tego Celu. (źródło: http://www.unesco.pl/edukacja/article/26/raport-2016-na-temat-edukacji-n... )

http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/