Droga do EduKreacji

1
Myśl poza schematami
Przekraczaj schematy w myśleniu i działaniu, aktywizuj uczniów, wyzwalaj samodzielność i inicjatywę.
2
Wspieraj rozwój
Bądź nauczycielem na miarę XXI wieku - pełnym pasji i kompetencji tworzenia środowiska wspierającego rozwój ucznia.
3
Rozwijaj szkołę - twórz ją na nowo
Bądź kreatywnym i odpowiedzialnym współtwórcą szkoły na miarę potrzeb i oczekiwań.

Historia idei EduKreator

Nasza historia

Platforma wymiany doświadczeń i wparcia powstała z potrzeby oferowania pomocy NAUCZYCIELOM, w kontekście znajomości WYZWAŃ I PROBLEMÓW, z którymi borykają się na co dzień. NAUCZYCIEL, który wie jak uporać się z różnymi problemami, min. z zalewającą go dokumentacją, ma wreszcie czas na samorealizację, na rozwój, ma większą motywację do szukania twórczych, alternatywnych rozwiązań, wie, że rozwój powinien dawać radość - zarówno podopiecznym, jak i realizatorom tego twórczego procesu edukacyjno - wychowawczego - czyli nauczycielom, pedagogom, psychologom, terapeutom oraz dyrektorom.

Misja i cele

  • Platforma wymiany doświadczeń i wparcia powstała z potrzeby oferowania pomocy NAUCZYCIELOM, w kontekście znajomości WYZWAŃ I PROBLEMÓW, z którymi borykają się na co dzień. .
  • Ma za zadanie WSPOMÓC nauczycieli, dyrektorów, terapeutów, psychologów, pedagogów w ich codziennej pracy.
  • Ma pomóc w codziennych zmaganiach z czasem wręcz przytłaczającą rzeczywistością, nierzadko zalewającą nas zewsząd papierologią, ma NIEŚĆ WSPARCIE, przede wszystkim MERYTORYCZNE I METODYCZNE, ale także to MENTALNE, wynikające z przekonania, że nie jesteście ze swoimi problemami sami!.
  • Opiekę nad forum sprawować będą metodycy uczelniani. To chyba pierwsza tego typu platforma, w której nauczyciele akademiccy oferują swą pomoc praktykom w tak namacalny sposób.
  • Nie obiecujemy, że rozwiążemy wszystkie Wasze problemy, ale z pewnością nie zostawimy Was z nimi sam na sam!

Fakty, źródła, informacje

Neurdodydaktyka

Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi to książka, w której zostały zebrane wnioski płynące z neuronauk

Pedagogika twórczości

Podobno w każdym z nas tkwi artysta. Jak więc wydobyć z siebie twórczy potencjał? Pedagogika twórczości to

Edukacja dla wszystkich

Pod tytułem „Edukacja dla ludzi i planety. Budowanie zrównoważonej przyszłości dla wszystkich” (Education for People

Kluczowe kompetencje

Kluczowe kompetencje w postaci wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do każdej sytuacji mają fundamentalne